Bảng giá cước xe đi đường dài, city tour

 

Loại xe Một chiều Hai chiều (trong ngày) City tour
Xe 5 chỗ 9.000đ/km 6.000đ/km 150.000đ/giờ
Xe 7 chỗ 10.000đ/km 7.000đ/km 180.000đ/giờ
Xe 16 chỗ 11.000đ/km 8.000đ/km 230.000đ/giờ

Đặt xe ngay